Strona główna

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli, pod nazwą

Przedszkole promujące wychowanie ku wartościom

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 19 listopada 2021 r. do 15 kwietnia 2022 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkole promujące wychowanie ku wartościom” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dodaj komentarz