Przedszkole promujące wychowanie ku wartościom VIII edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli, pod nazwą

Przedszkole promujące wychowanie ku wartościom VIII edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 września 2023 r. do 30 stycznia 2024 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkole promujące wychowanie ku wartościom” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest kształtowanie właściwych postaw dzieci, wychowanie ku wartościom oraz uwrażliwienie na prawdę i dobro.
 2. Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Przedszkole promujące wychowanie ku wartościom” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 11 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Przedszkole promujące wychowanie ku wartościom”:

 1. Zorganizowanie debaty nt. Co znaczy być dobrym i prawym człowiekiem? Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Działania na rzecz społeczności lokalnej, np. pomoc osobie starszej, w schronisku dla zwierząt, akcja sprzątania parku itp. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Przeprowadzenie przedszkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-dziecko, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Przeprowadzenie we wszystkich grupach konwersatoriów pod hasłem: Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Promocja idei wolontariatu na terenie przedszkola – zorganizowanie apelu, przedstawienia teatralnego, wykonanie plakatu. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Przeprowadzenie przedszkolnego konkursu plastycznego nt. Pomocna dłoń. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Doceniam to co mam i chcę pomagać innym – przeprowadzenie pogadanek w grupach przez wychowawców, pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego na temat zaangażowania społecznego, szlachetności, ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych… Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zorganizowanie przedszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Przeprowadzenie spotkań przedszkolaków z regionalnymi przedstawicielami sportu, przedstawicielami służby zdrowia, organizacjami społecznymi promującymi zdrowy tryb życia etc. nt. Budowanie własnego systemu wartości poprzez osiągnięcia sportowe. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Wszystkie dzieci nasze są (piosenka w wykonaniu Majki Jeżowskiej) – zorganizowanie Przedszkolnego Festiwalu Piosenki Międzynarodowej. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Przedszkole promujące wychowanie ku wartościom”, który w okresie od 18.09.2023 r. do 18.11.2023 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 19 września 2023 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie pracownicy oraz dyrektorzy przedszkoli.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez przedszkole należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 30 stycznia 2024 r.
 • Adres jury konkursu „Przedszkole promujące wychowanie ku wartościom”: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@szkola-wartosci.pl

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!