Strona główna

Zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą:

Szkoła promująca wychowanie ku wartościom

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 17 czerwca 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoła promująca wychowanie ku wartościom” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dodaj komentarz